E1 - 2018 m. lapkričio 28 d. Balstogėje vyko konferencija "Šiuolaikinės technologijos".

Pagrindinis konferencijos  organizatorius - PZiTB, atstovaujamas Ninos Szklennik. Konferencijoje dalyvavo 320 dalyvių: socialiniai partnerių atstovai, įmonių, veikiančių statybos ir aplinkos inžinerijos srityse, darbuotojai bei dėstytojai.