Įvadinis projekto partnerių susitikimas

Mokslinė Atvirų durų diena Belmezo inžinerinių mokslų mokykloje

Personalo mokymas

Vizitas po Aplinkos ir statybos inžinerijos fakulteto laboratorijas

Susitikimas su prorektore švietimui ir tarptautiniam bendradarbiavimui prof. Marta Kosior-Kazberuk ir prodekane moksliniams tyrimams Iwona Skoczko

Mareko Stankiewicziaus pravesti e-mokymo užsiėmimai

Papildoma veikla:

 - Alina Domurat, lektorė, pristačiusi Lenkiją ir jos papročius
- Vizitas Tykocine ir Kiermusyje
- Ekskursija po lankytinas Balstogės vietas
- Vakarienė tradicinės lenkų virtuvės restorane

Vizitas KAN grupės įmonėje

Konferencija "Moderniosios technologijos statybos inžinerijoje"