Dėl statybos sektoriaus tobulėjimo, informacinių ir komunikacinių technologijų galimybių, didesnio mobilumo ir augančių darbdavių lūkesčių didėja pokyčių aukštajame moksle poreikis, į ką ir atsiliepiama VIPSKILLS projektu.

Mūsų tikslas yra patobulinti įgūdžius, padėsiančius pasirinkti geriausius energijos efektyvumo požiūriu sprendimus, atlikti išsamią analizę, atsižvelgiant į įvairius aspektus: techninį, ekonominį, ekologinį, socialinį, klimato ir juridinį. Šiais laikais kūrybinis mąstymas, kalbiniai įgūdžiai ir sugebėjimas bendradarbiauti yra būtini darbui tarptautinėje darbo rinkoje. Tikimasi, kad inžinieriai, dirbantys statybos ir energetikos srityse, bus ne tik projektuotojai, atliekantys savo užduotis, bet ir patarėjai, pasidalinantys su investuotojais savo žiniomis apie energijos suvartojimo mažinimą.

Tam, kad pasiekti projekto tikslą sukurtas konsorciumas, kuriame aktyviai dalyvauja 3 aukštojo mokslo institucijos:

Balstogės technologijos universitetas (BUT)
Cordoba universitetas (UCO)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija (VTDK)

ir viena inžinierių asociacija

Lenkijos statybos inžinierių ir technikų asociacijos padalinys Balstogėje (PZiTB)

Lenkijoje ir Ispanijoje turime keletą partnerių iš pramonės sektoriaus, pavyzdžiui:

De Dietrich Heating Technic
Purmo Rettig Heating
NIBE-BIAWAR
Sankom
CIAC – Centro de Innovación Andaluz para la Construcción Sostenible
Grupo MAGTEL
AFAR Asociación de Fabricantes Andaluces de Refrigeración y Climatización

Pradėsime projektą nuo dviejų trumpų mokymų, kiekviename bus 16 dėstytojų iš partnerinių institucijų. Mokymuose bus tobulinami mūsų personalo įgūdžiai, keičiamasi žiniomis apie statinius, energijos šaltinius ir pažangias šildymo, ventiliacijos ir oro kondicionavimo sistemas. Susitikimai prisidės prie ilgai trunkančio bendradarbiavimo dėstymo ir tyrimų srityse tinklo kūrimo.

Mes sukursime šiuolaikinį mokymosi modulį VIPSKILLS, apimantį dvi kurso dalis mokymosi akis į akį (2 savaitės Lenkijoje ir 2 savaitės Ispanijoje), atskirtų 2 savaičių trukmės e-mokymosi dalimi. Mūsų idėjos, priemonės ir metodai bus išbandyti dviejose 24 studentų grupėse (po 8 studentus iš kiekvienos aukštojo mokslo institucijos fakultetų, susijusių su statybos, aplinkosaugos, energetikos inžinerija) 2017 m. ir 2018 m. vasarą siekiant juos patikrinti ir įvertinti po kiekvieno kurso redagavimo.

VIPSKILLS projektas akcentuoja būtinybę naudotis informacinėmis ir komunikacijos technologijomis. Projektas remia ir personalizuotą mokymąsi, pateikdamas papildomą elektroninę medžiagą individualiam naudojimui, ir bendradarbiavimą tarptautinėse tarpdisciplininėse komandose kuriant jungtinius projektus.

Visi kursų et patvirtinti produktai (kursų programa, didaktinė ir e-mokymosi medžiaga, e-laboratorijos, e-žodynėlis, e-knyga) bus pateikta ir prieinama VIPSKILLS internetinėje svetainėje ir dalinama sklaidos renginių metu. 

Projektas vykdomas nuo 2016-12-01 iki 2019-05-31

Kontaktinis asmuo
VIPSKILLS projekto koordinatorius
PhD Dorota Kravčiuk
Balstogės technologijos universitetas
d.krawczyk [at] pb.edu.pl
VIPSKILLS [at] pb.edu.pl