Projekt VIPSKILLS jest odpowiedzią na rosnącą konieczność zmian w systemie szkolnictwa wyższego ze względu na rozwój w sektorze budowlanym, wzrost dostępności technologii informatycznych, potrzebę mobilności i sprostania oczekiwaniom pracodawców.

Naszym celem jest rozwijanie umiejętności, które pomagają przeprowadzać kompleksowe analizy z uwzględnieniem różnych aspektów: technicznych, ekonomicznych, ekologiczne, społecznych, klimatycznych i prawnych w celu wyboru optymalnego rozwiązania. W dzisiejszych czasach zdolność twórczego myślenia, umiejętności językowe i współpracy w grupie są niezbędne na międzynarodowym rynku pracy. Od inżynierów pracujących w sektorze budownictwa i systemów sanitarnych oczekuje się nie tylko projektowania, ale również doradztwa energetycznego, dlatego absolwenci studiów technicznych powinni umieć dzielić się swoją wiedzą z inwestorami, proponować rozwiązania umożliwiające redukcję zużycia energii.

Aby osiągnąć cel projektu utworzone zostało konsorcjum z aktywnym udziałem 3 uczelni:

Politechnika Białostocka (BUT)
University of Cordoba (UCO)
Vilnius College of Technologies and Design (VTDK)

i stowarzyszenia inżynierów:

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZiTB)

 

Współpracujemy także z kilkoma firmami z Polski i Hiszpanii, na przykład:

De Dietrich Heating Technic
Purmo Rettig Heating
NIBE-BIAWAR
Sankom
CIAC – Centro de Innovación Andaluz para la Construcción Sostenible
Grupo MAGTEL
AFAR Asociación de Fabricantes Andaluces de Refrigeración y Climatización

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone dwa szkolenia dla grupy 16 nauczycieli,. Pierwsze z nich będzie dotyczyło tworzenia modułów i przeprowadzania zajęć w systemie e-learningowym, a drugie podwyższy kwalifikacje kadry do nauczania w językach obcych. Wspólne szkolenia będą ponadto okazją do wymiany wiedzy na temat nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych, materiałów, źródeł energii oraz innowacyjnych rozwiązań w zakresie ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i przygotowania ciepłej wody. Szkolenia przyczynią się też do nawiązania współpracy dydaktycznej i naukowej między instytucjami. 

Stworzymy nowatorski moduł nauczania, składający się z 2 części: zajęć w Polsce i Hiszpanii ( po 2 tygodnie), oddzielonych częścią e-learningową. Materiały i narzędzia dydaktyczne będą testowane na dwóch 24-osobowych grupach (8 studentów z każdej uczelni) w lecie 2017 i 2018, zweryfikowane i poprawione po każdej edycji szkoły letniej. 

Projekt VIPSKILLS kładzie nacisk na wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i programów komputerowych, wspiera zindywidualizowane uczenie np. przez wykorzystanie materiałów dodatkowych dla osób zainteresowanych, jak również ma na celu pokazanie korzyści płynących ze współpracy międzynarodowej i multidyscyplinarnej.  

Wszystkie wyniki pracy intelektualnej (syllabus, materiały dydaktyczne, moduł e-learningowy, e-laboratoria, słownik i książka) będą udostępnione nieodpłatnie na stronie projektu VIPSKILLS i zaprezentowane podczas wydarzeń upowszechniających organizowanych w 3 krajach partnerskich. 

Projekt jest realizowany od 1.12.2016 do 31.05.2019.

Kontakt:

Koordynator projektu VIPSKILLS:
dr Dorota Anna Krawczyk
Politechnika Białostocka
d.krawczyk [at] pb.edu.pl
VIPSKILLS [at] pb.edu.pl