Spotkanie koordynatorów

Dzień Otwarty w Szkole w Belmez

Szkolenie kadry dydaktycznej

Zwiedzanie laboratoriów (WBiIS)

Spotkanie z prorektor prof. Martą Kosior-Kazberuk i prodziekan dr hab. Iwoną Skoczko

Zajęcia z e-learningu (Marek Stankiewicz)

Dodatkowe zajecia:
- Alina Domurat - wykład o Polsce  
- wizyta w Tykocinie i Kiermusach 
- zwiedzanie Bialystoku 
- obiad w typowej restauracji

Wizyta w KAN 

Konferencja "Nowoczesne Technologie w Budownictwie"