Informacje o rozpoczęciu w 2016 roku projektu VIPSKILLS oraz zaplanowanych w jego ramach zadaniach i działaniach pojawiły się w prasie polskiej i hiszpańskiej: