Drugie szkolenie kadry dydaktycznej w ramach projektu VIPSKILLS miało miejsce w Cordobie, 29.5- 2.06.2017. Podczas pobytu 16 nauczycieli z 3 uniwersytetów:  Politechniki Bialystockiej, Vilnius College of Technologies and Design (VTDK) i University of Cordoba ipodwyższali swoje kompetence dotyczące metodyki nauczania w języku angielskim i mieli okazję zapoznania się z nowoczesnymi technologiami w dziedzinie budownictwa, chłodnictwa i wentylacji podczas wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach. 

2 szkolenie kadry dydaktycznej odbędzie się 29.05-2.06.2017 w Cordobie, Hiszpania.

Agenda I Międzynarodowego Szkolenie Nauczycieli

Pierwsze szkolenie kadry odbędzie się w Białymstoku w dniach 24 - 28 kwietnia 2017 roku.