VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Inżynieria Środowiska Młodym Okiem" odbyła się 26 maja 2017 

Wśród członków Komitetu Naukowego znaleźli się reprezentanci 17 uczelni, w tym uczestnicy projektu VIPSKILLS (Politechnika Białostocka: Mirosław Żukowski, Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk, Mariusz Adamski, Dorota Krawczyk i Uniwersytet w Cordobie: Antonio Rodero Serrano, Manuel Ruiz de Adana Santiago). 

Koordynator projektu D.Krawczyk zaprezentowała jego cele i pierwsze rezultaty. 

 

Studenci, którzy uczestniczyli w warsztatach w Cordobie w 2016 r. przygotowali i wygłosili dwa referaty, będące wynikiem ich pracy w Hiszpanii.