Pierwsze spotkanie koordynatorów w ramach projektu VIPSKILLS odbyło się 29.01-2.02.2018 w Cordobie (Hiszpania)

Gospodarzem spotkania był koordynator UCO - Antonio Rodero Serrano. Politechnika Białostocka była reprezentowana przez koordynatora projektu VIPSKILLS - Dorota Krawczyk, Vilnius College of Technologies and Design - koordynator VTDK - Airida Tyliene, a PTIZB przez Ninę Szklennik (zdjęcie 1). W spotkaniu wzięli także udział czterej nauczyciele z hiszpańskiej uczelni, biorący udział w projekcie. (zdjęcie 2).

Celem spotkania było przeanalizowanie rezultatów szkoły letniej w 2017 r., omówienie zmian w 2018 r. i ocena postępów w pracach nad materiałami dydaktycznymi. 

Następne spotkanie odbędzie się w kwietniu w Wilnie (Litwa).