1. Hiszpania

W dniu 30 września 2017 w Cordobie miała miejsce Noc Nauki. W ramach wydarzenia nauczyciele (A.Rodero Serrano, J.A.Entrenas, J.M. Fernandez Rodriguez, J.R.Jimenez) biorący udział w projekcie Vipskills informowali mieszkańców Cordoby zainteresowanych tematyką nowoczesnych materiałów i technologii w budownictwie o założeniach projektu, planowanych działaniach i oczekiwanych rezultatach. 

2. Polska

W dniach 22-25 listopada 2016 w Lublinie odbywały się warsztaty w tematyce odnawialnych źródeł ciepła. Prof. M.Żukowski wygłosił wykład „Systemy grzewczo-wentylacyjne zasilane z odnawialnych źródeł ciepła – prezentacja przykładów z Politechniki Białostockiej” w ramach, którego zaprezentował planowane działania projektowe VIPSKILLS. 

3. Polska

W dniu 23 listopada 2016 PZITB oraz WBiIŚ Politechniki Białostockiej zorganizowały II Konferencję „Nowoczesne Technologie w Budownictwie - Wyzwania XXI Wieku”, w której wzięło udział ponad 300 uczestników, w tym studenci, projektanci, pracownicy firm budowlanych z regionu itd. W działaniach promujących projekt VIPSKILLS wzięli udział koordynatorzy (D. A. Krawczyk, N. Szklennik) oraz nauczyciele (A. Werner-Juszczuk, K. Gładyszewska-Fiedoruk, T. Teleszewski, P.Rynkowski) jak również reprezentująca wspierający projekt Nibe-Biawar – M.Smuczyńska.