W dniach 4-6 października 2016 w Wilnie odbyło się pierwsze spotkanie (kick-off meeting) projektu VIPSKILLS - Virtual and Intensive Course Developing Practical Skills of Future Engineers.

Gospodarzami spotkania były dziekan Lina Sakalauskiene i Erasmus koordynator Nijole Popoviene z Vilnius College of Technologies and Design (fot.1). Politechnikę Białostocką reprezentowała koordynator projektu VIPSKILLS Dorota Krawczyk, natomiast Uniwersytet w Cordobie koordynator UCO Antonio Rodero Serrano (fot.2).

W spotkaniach uczestniczyli również wszyscy nauczyciele biorący udział w projekcie z ramienia uczelni litewskiej (fot.3). Celem spotkań było omówienie kwestii organizacyjnych i merytorycznych. Dokonaliśmy podziału zadań pomiędzy zespoły składające się z nauczycieli reprezentujących wszystkie uczelnie partnerskie, którzy będą pracować nad rezultatami pracy intelektualnej. Ustaliliśmy również reprezentantów uczelni, którzy wezmą udział w szkoleniach dla nauczycieli 2017 r.

Kolejne spotkanie będzie miało miejsce w kwietniu 2017 w Białymstoku. Do tego czasu opracujemy pierwszą wersję materiałów dydaktycznych oraz angielsko-polsko-hiszpańsko-litewski słownik techniczny.