There are e-learning modules and e-laboratories:

  1. ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA
  2. KOTŁY
  3. E - LABS
  4. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W SYSTEMACH POWIETRZNYCH
  5. MAGAZYNOWANIE ENERGII
  6. SIECI GAZOWE
  7. ODZYSK CIEPŁA
  8. SIECI
  9. OCHRONA PRZED HAŁASEM I WIBRACJAMI
  10. SYSTEMY WENTYLACYJNE